Почистване на прозорци и дограми

единичен прозорец – 12лв/бр
двоен – 18лв / бр.
двоен френски – 22лв /бр
балконска врата – 15лв
щори единичен – 12лв
щори двоен – 18лв
щори френски – 12лв
щори двоен френски – 22лв
щори балконска врата френски – 15лв
Минимална цена – 130лв